Preskocit navigáciu

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR


Znak VVzS
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR bolo zriadené zákonom Národnej rady č.269/1999 Z.z. k 1. januáru 2000 so sídlom vo Zvolene.

Veliteľstvu vzdušných síl velí veliteľ Vzdušných síl OS SR, ktorý je priamo podriadený náčelníkovi Generálneho štábu OS SR. Veliteľ Vzdušných síl OS SR zodpovedá za realizáciu a výkon ochrany nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR v systéme kolektívnej protivzdušnej ochrany v rámci operácie NATO – NATINAMDS, za činnosť pátracej a záchrannej služby pri pátraní po posádkach a cestujúcich lietadiel, ktoré sa ocitli v stave núdze a od júna 2011 za poskytovanie leteckých navigačných služieb na letisku Sliač všetkým lietadlám bez rozdielu na štátnu a rezortnú príslušnosť.

POSLANIE
Vzdušné sily OS SR sú základnou zložkou ozbrojených síl SR. Ich primárnym poslaním je zabezpečovať nepretržitú obranu vzdušného priestoru SR, ochranu vzdušného priestoru Aliancie a v priestore svojej zodpovednosti podporovať medzinárodné vojenské operácie v súlade s prijatými záväzkami.

HLAVNÉ ÚLOHY VZDUŠNÝCH SÍL SÚ:

 • zabezpečovať nepretržitú ochranu a obranu nedotknuteľnosti vzdušného priestoru  Slovenskej republiky v rámci vzdušného priestoru Aliancie (NATINAMDS) silami a prostriedkami VzS OS SR a vyčlenenými jednotkami aliančných partnerov,
 • vykonávať pátracie a záchranné operácie (SAR),
 • plniť záväzky SR v rámci medzinárodného krízového manažmentu,
 • nasadzovať svoje sily a prostriedky k záchrane životov a majetkov občanov SR v rámci národného krízového manažmentu.

  Na zabezpečenie predmetných činností sú vo Vzdušných silách OS SR ustanovené nasledovné systémy:
  a) pohotovostný systém Vzdušných síl OS SR,
  b) pátracia a záchranná služba Vzdušných síl OS SR.

  Veliteľstvo vzdušných síl má v podriadenosti tri letecké krídla (81. krídlo Sliač, 51. krídlo Prešov, 46. krídlo Kuchyňa) a dve brigády (2. brigáda Vzdušných síl Zvolen a 11. brigáda Vzdušných síl Nitra).


ZAHRANIČNÉ MISIE PRÍSLUŠNÍKOV VZDUŠNÝCH SÍL

Afganistan - ENDURING FREEDOM 2002 - 2005 
                   - ISAF 2005 - 2011
Slovenská republika sa zapojila do úsilia o stabilizáciu Afganistanu v roku 2002, keď bola v rámci operácie Trvalá sloboda vyslaná do Afganistanu ako jedná z prvých jednotka príslušníkov vzdušných síl. Vyčlenená jednotka vykonávala svoje úlohy od októbra 2002 na letisku Bagram. V roku 2006 bola jednotka prepodriadená pod velenie ISAF a jej novým pôsobiskom sa stalo letisko KAIA. V priebehu marca až mája 2007 bola jednotka kvôli operačným potrebám presunutá na letisko v Kandaháre, kde pôsobí dodnes. Medzi jej hlavné operačné úlohy patria: obnova a rozširovanie letiskových pohybových a prevádzkových plôch, obnova infraštruktúry letiska, terénne úpravy, demolácia určených objektov a výstavba zariadení na ochranu síl tábora. Plnenie týchto úloh značne sťažovali také faktory ako zamínované územie vo viacerých vrstvách, horúci vietor, nízka vlhkosť vzduchu a prach.

Bosna a Hercegovina - SFOR 2002 – 2003
V dobe od roku 2002 do konca roku 2003 pôsobili príslušníci vrtuľníkového krídla Prešov a vrtuľníky Mi-17 na základni v meste BUGOJNO. V rámci nasadenia vykonávali prepravy jednotiek s výzbrojou a výstrojom, prepravy VIP, materiálu v kabíne a v podvese vrtuľníka, prieskumné a monitorovacie lety.

Kosovo - KFOR 2007 - 2008
Od 16. decembra 2007 do 16. júna 2008 pôsobili z kempu Šajkovac príslušníci vzdušných síl a jednotka vrtuľníkov Mi - 17M v operácii NATO - KFOR v Kosove. Modernizované slovenské transportné vrtuľníky zabezpečovali prepravu osôb s aj bez výzbroje, preprava VIP a materiálu ( v nákladnej kabíne aj v podvese), vykonávanie prieskumných a monitorovacích letov, či v prípade potreby hasenie požiarov pomocou hasiaceho vaku.

Bosna a Hercegovina - ALTHEA/EUFOR 2009
Príslušníci vrtuľníkového krídla Prešov a modernizované vrtuľníky Mi-17 M pôsobili v dobe od 19. februára 2009 do 15. júna 2009 v kempe BUTMIR I. Plnili operačné úlohy priamo v prospech veliteľa EUFOR v priestore Bosny a Hercegoviny, Srbska - Kosova, Albánska, Čiernej Hory, Chorvátska, Macedónska a Grécka.
Úlohou vrtuľníkovej jednotky bola najmä preprava osôb vrátane VIP, materiálu v nákladovom priestore a podvese, špeciálne lety, ktoré zahŕňali prieskumné a monitorovacie lety a taktiež výcvikové lety na udržanie spôsobilostí.

Cyprus - UNFICYP 2010 - 2020
Vzdušné sily vysielali svojich príslušníkov do misie UNFICYP už od roku 2001 a v júni 2010 prevzal veliteľ Vzdušných síl OS SR zodpovednosť za túto mierovú misiu. Hlavnou úlohou vysielanej jednotky na Cypre je zabrániť obnoveniu bojov medzi cyperskými Grékmi a Turkami, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami a prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove.
Pravidelným hliadkovaním v nárazníkovej zóne jednotka OS SR zamedzuje možnému narušeniu mieru, násilnostiam a konfliktom. V rámci zachovania integrity nárazníkovej zóny plní i operačné úlohy pre zabezpečenie civilných projektov realizovaných v sektore zodpovednosti, operačné úlohy z tzv. protipoľovníckych opatrení a úlohy zabezpečenia pohotovostných síl a prostriedkov pre velenie misie UNFICYP. 

Irak - Nato Mision Iraq (NMI) 2022 -
Veliteľ vzdušných síl OS SR bol poverený NGŠ OS SR prípravou príslušníkov OS SR do operácie NMI od rotácie NOV22. Oficiálne prevzatie zodpovednosti VzS OS SR za prípravu príspevkov do operácie NMI  bolo vykonané 17.mája 2022. Nato Mission Iraq (NMI) je ne-bojová misia, ktorá pozostáva z pozícií zameraných na budovanie efektívnych a udržateľných štruktúr súvisiacich s obranou a bezpečnosťou Iraku, čím sa zvýši profesionalita irackých síl v boji proti terorizmu.
Hlavnou úlohou misie je poskytovanie poradenstva Irackej vláde na ministerstve obrany a Úrade národnej bezpečnosti na platforme „advise and assist“ (poraď a pomôž) a školenie inštruktorov prostredníctvom koncepcie „train the trainers" (cvič inštruktorov) na irackých vojenských školách Operácia vznikla v novembri 2017 pod názvom NATO Training and Capacity Building-Iraq. OS SR sa do operácie zapojili od 17. 12. 2018. V máji 2021 sa operácia transformovala na NATO Mission Iraq.

KONTAKT

TEL: +421 960 464 225, 226
FAX: +421 960 464 201

E-MAIL: hqsaf@mil.sk

Skočiť na menu


Share