Preskocit navigáciu

Odbor plánovania použitia a rozvoja vzdušných síl


Náčelník: plukovník Ing. Tomáš ČIAMPOR

Odbor sa člení na:

Oddelenie operačného plánovania - OOP,
Oddelenie PBMOP - OPBMOP,
Oddelenie dlhodobého plánovania - ODP,
Oddelenie programovania zdrojov - OPZ.

Úlohy:

  • koordinácia plnenia úloh NATINAMDS a pohotovostného systému VzS OS SR na zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru SR, 
  • koordinácia plnenia úloh plánovania a riadenia krízového manažmentu, 
  • koordinácia plnenia úloh dlhodobého, strednodobého a krátkodobého obranného plánovania VzS a využitia zdrojov na obranu,
  • koordinácia plnenia úloh národných cieľov a hodnotení obrany SR pre NATO a EÚ, 
  • koordinácia plnenia úloh rozvoja a výstavby VzS.

Skočiť na menu


Share