Preskocit navigáciu

Bojové školské streľby mínometných jednotiek 1. mechanizovanej brigády


Bojové školské streľby mínometných jednotiek 1. mechanizovanej brigády

Delostrelci 1. mechanizovanej brigády sa opäť spojili v priestoroch Centra výcviku Lešť, aby spoločne vykonali operáciu „STEEL RAIN“, ktorá je už štyri roky neoddeliteľnou súčasťou výcviku delostreleckých jednotiek.

Cvičiace jednotky boli zložené z príslušníkov 11.mpr Martin, 12.mpr Nitra, 13.mpr Levice, príslušníkov Veliteľstva 1.mechanizovanej brigády Topoľčany za podpory príslušníkov Raketometného oddielu Rožňava. Spolu 183 profesionálnych vojakov cvičilo v priestoroch Centra výcviku Lešť od 17. septembra do 24. septembra. Cvičenie bolo vykonávané pod záštitou raketometného oddielu pod velením zástupcu veliteľa oddielu majora Norberta Hutku.

Počas prípravnej fázy cvičenia bola vykonaná rekognoskácia terénu, výstavba pracoviska hlavného miesta velenia, príprava terčového manévru a nácviky činnosti palebných jednotiek v súlade s distribuovanou povelovou technikou.  Počas hlavnej fázy cvičenia boli plnené palebné úlohy v rámci denných strelieb mínometných jednotiek 11., 12. a 13. mechanizovaného práporu. Pracoviská bojových školských strelieb vychádzali z konceptu vedenia nepriamych palieb v takzvanom  D3A cykle (decide – detect – deliver – access).

Cieľom cvičenia na veliteľskej úrovni bolo upevniť schopnosti pri velení a riadení paľby a zjednotiť postupy a povelovú techniku pri vedení bojovej činnosti. Vďaka cvičeniu došlo taktiež k upevneniu návykov pri plnení palebných úloh a zdokonaleniu úrovne zladenosti obslúh mínometov. U prieskumných družstiev došlo k precvičeniu zberu a analýzy prieskumných hlásení s následným palebným pôsobením na vybrané ciele.

Komplexnosť cvičenia a skutočnosť, že na jednotlivých pracoviskách spolupracovali príslušníci delostreleckých odborností 1. mechanizovanej brigády  nepopierateľne prispela k zjednoteniu postupov, metodík, ako aj formalizovaných hlásení pre vyžiadanie a opravy delostreleckých palieb.


Bojové školské streľby mínometných jednotiek 1. mechanizovanej brigádyBojové školské streľby mínometných jednotiek 1. mechanizovanej brigádyBojové školské streľby mínometných jednotiek 1. mechanizovanej brigády

Autor: rmo , Foto: rmo - Dátum: 28.09.2021
Čítanosť: 1598
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share