Preskocit navigáciu

Podriadené útvary


Vzdušné sily tvoria hlavnú zložku ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Ich úlohou je:

 • zabezpečovať nepretržitú ochranu a obranu nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci vzdušného priestoru Aliancie (NATINADS - NATO Integrated Air Defence System)
 • zabezpečovať leteckú pátraciu záchrannú služby a pozemnej pátracej záchrannej služby
 • plniť záväzky SR v rámci medzinárodného krízového manažmentu
 • v dobe mieru a v krízových situáciách sa podieľať na eliminácii nevojenských a zmiešaných ohrození, vrátane eliminácie a odstraňovania následkov spôsobených živelnými katastrofami, mimoriadnymi udalosťami, záchrana osôb, majetku
 • zabezpečiť obranu dôležitých politických, ekonomických a hospodárskych centier pred vzdušným nepriateľom a zachovanie suverenity a obrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky
 • zabezpečiť a vykonať prepravu ranených (taktický MEDEVAC), evakuáciu jednotiek, obetí alebo vojnových zajatcov
 • vykonávať prepravu záchranných tímov, zdravotníckej a humanitárnej pomoci do krízových oblastí v zahraničí
 • zabezpečiť fotogrametrické snímkovanie územia SR pre potreby rezortu MO SR
 • vykonávať vizuálny vzdušný prieskum pre získavanie informácií zo záujmového priestoru, potrebných pre podporu spravodajského systému v rámci OS SR
 • zabezpečiť základný a pokračujúci výcvik lietajúceho personálu
 • vykonávať výcvik v rámci Integrovaného záchranného systému s dôrazom na činnosť pri priemyselných haváriách a živelných pohromách (vyhľadávanie, hasenie, vyslobodzovanie, preprava ranených)
 • priama podpora pozemných jednotiek
 • zabezpečiť pripravenosť objektov a priestorov na príjem, podporu a nasadenie síl NATO a EÚ v rámci podpory hostiteľskej krajiny (Host Nation Support Base) 

Skočiť na menu


Share